EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM  BAŞVURU KOŞULLARI
KAYIT İŞLEMİ
Kayıt işlemi için Başvuru formunun doldurulup imzalanması ve ilgili ülke/okul için belirlenmiş olan ön ödemenin ödenmesi yeterlidir. Sonraki işlem basamakları EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM danışmanları tarafından başvuru öncesi ve sonrasında detaylı olarak aşama aşama anlatılacaktır.
 İŞLEM SÜRESİ
Okul İşlem Süresi: Okul kayıt işlemleri genel olarak bir kaç gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Kimi özel durumlar söz konusu olması halinde öğrenciye kayıt aşamasında detaylı olarak açıklanmaktadır.
Vize işlem süresi: Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte öğrenci vizesi işlemleri 2-4 hafta sürebilmektedir. EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM tarafından Kayıt aşamasında ilgili ülkenin vize işlemleri hakkında öğrenciye detaylı bilgilendirme yapılmaktadır Konsolosluktan kaynaklanan sebeplerle (yoğunluk, tatil öncesi dönemler, vize politikalarındaki değişikliklerin söz konusu olduğu geçiş dönemleri vb) işlem süresi zaman zaman uzayabilmektedir. Vize işlem süresinin herhangi bir sebeple uzamasından dolayı EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM sorumlu tutulamayacağı,
ÖN ÖDEME
Kayıt Formu ile birlikte ilgili ülke/okul için ön ödeme olarak önceden belirtilecek ön ödemenin havale edileceğini/ödeneceğini, Ön ödemenin kimi okul ve programlar için belirtilenden daha yüksek olabileceğini ancak bunun EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM  tarafından kayıt aşamasında belirtileceğini, Ön ödemesi yapılmayan formların tam doldurulmuş ve imzalanmış olsa bile işleme alınmayacağını,
Ön ödemenin ek bir ödeme olmadığını, daha sonra ödenecek toplam tutardan düşüleceğini (mahsup edileceğini)
SON ÖDEME
Vize işlemleri tamamlandığında ön ödeme düşüldükten sonra kalan miktarın EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM’e elden ödeneceğini ya da ilgili banka hesaplarına havale edileceğini,
EDUROTA YURtDIŞI genel olarak vizenin netleşmesinden sonra uçak biletinin alınmasını önermektedir. Vizeli Pasaport öğrencinin eline geçmeden ya da EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM tarafından yazılı onay olmadan uçak bileti alınması ve/veya herhangi bir sebeple vize işlemlerinin gecikmesinden ya da vize alınamamasından dolayı vb sebeplerle biletle ilgili oluşabilecek sorun, maddi kayıp ve benzerlerinden hiçbir şekilde EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM’in sorumlu tutulamayacağını;


ERTELEME
Kurs başlangıç tarihinden önce kurs ertelemeleri ile ilgili talebin EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM’a yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini,
Kurs başlangıç tarihine en az 15 gün kala olmak şartıyla kursun ileri bir tarihe ertelenmesi halinde EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM herhangi bir kesinti yapmayacağını ancak okuldan kaynaklanan bir kesinti olabileceğini,
Kurs başlangıç tarihine 14 gün ve daha kısa süre kala erteleme söz konusu olması halinde okulun konaklama ve kurs ücretinden kesinti yapabileceğini,
Ertelemelerin her durumda okulun onayına bağlı olduğunu,
Ertelemeden kaynaklanan sebeplerle uçak bilet rezervasyonunda oluşabilecek sorun, maddi kayıp ve benzerlerinden EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM sorumlu tutulamayacağını,
İPTALLER
Kayıt iptali ile ilgili talebin EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM’a yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini,
ÖN ÖDEME
EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM’e kayıt yaptırdıktan sonra ( on line formun doldurulması ya da basılı formun doldurulması, imzalanması) kayıt iptal edilirse ön ödemenin EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM’in  o ana kadar verdiği danışmanlık hizmetlinin bir bedeli olarak EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM tarafından alıkonulacağını ve iade edilmeyeceğini,
Vize alınamazsa -aksi EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM tarafından yazılı belgelenmedikçe- ön ödemenin EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM’in  o ana kadar verdiği danışmanlık hizmetlinin bir bedeli olarak EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM tarafından alıkonulacağını ve iade edilmeyeceğini,
Vize alınamazsa vize ücretinin - zaten doğrudan Konsolosluğa ödenmektedir- hiçbir şek,ilde iade edilmeyeceğini
İptalden kaynaklanan sebeplerle uçak bilet rezervasyonunda oluşabilecek sorun, maddi kayıp ve benzerlerinden EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM’u sorumlu tutulamayacağını,
TOPLAM ÖDEME
Kurs başlamadan kursun iptal edilmesi durumunda ön ödemenin kesinlikle iade edilmeyeceğini, ek olarak okulun iptal koşullarının geçerli olacağını bu koşulların ilk 4 haftanın okul ve konaklama ücretinin ve okul kayıt ücreti toplamı ölçüsünde olabileceğini
Kurs başladıktan sonra kurs iptal edilir, kurs terk edilirse okulun koşullarının geçerli olacağını ve bu koşulların okuldan okula değişkenlik göstermekle beraber ve genellikle tüm kurs ve ödenen ücretlerin iade edilmemesi ölçüsünde ağır olabileceğini, Her durumda EDUROTA YURTDIŞU EĞİTİM’in komisyon hakkının EDUROITA  YURTDIŞI EĞİTİM için baki kalacağını
EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM başvuru formuna ek olarak okulların başvuru formlarının da doldurulabileceğine, Kimi okul ve programlar için koşulların farklı olabileceğini, böyle bir durum varsa kayıt aşamasında EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM  tarafından yazılı olarak gündeme getirileceğini, EDUROTA YURTDIŞI EĞİTİM FORMU’nun doldurulması ile EDUROTA’ya ek olarak okul başvuru koşullarının da kabul edilmiş olacağını
Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum