İngiltere'de Üniversite Eğitimi

 

İngiltere'de Üniversite Eğitimi

İngiltere’nin yüksek öğrenim kurumları gerek çeşitlilikleriyle gerekse eğitim kaliteleriyle tüm dünyada bilinmektedirler. Son derece köklü okullara sahip olan İngiltere’de 5 asırlık okullar dahi nispeten genç sayılmaktadır. İngiltere’nin son teknolojiyle donatılmış eğitim kurumları ezberci bir eğitim-öğretim sistemi yerine anlayıp öğrenmeye ve uygulamaya yönelik bir eğitim sistemine sahiptir.

İngiltere’nin lisans ve yüksek lisans programlarında pek çok çeşitliliğe sahip olması sayesinde, kariyer hedefinize birebir uyan eğitim seçeneğini bulmanız mümkündür. İngiltere’de eğitim sistemi esnek bir yapıya sahiptir ve alınacak dersler öğrencilerin isteklerine bırakılmıştır. Kariyerini, iş dünyasını gözlemleyerek planlamış olan öğrenciler açısından bu sistem oldukça faydalıdır.

  •  
A LEVEL


İngiltere'de üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler bölümlerine göre A-Level programlarına katılır ve sınavlara girerler. Genel olarak 2 yıl (4 dönem) süren A-Level programlarını, öğrenciler daha fazla ders alarak 2 ya da 3 dönemde de tamamlayabilirler. Matematik, iktisat, kimya, tarih ve İngiliz Edebiyatı en fazla rağbet gören bölümlerdir. öğrenciler eğitim hayatlarına A-Level programlarında aldıkları dersler doğrultusunda devam edecekleri, sayısal ağırlıklı program türü okumak isteyen öğrenci tarih gibi bir ders almayabilir. A-Level programlarının sonunda her yıl sadece haziran ayında yapılan sınavlara girilmektedir. Sınav sonuçları ise Ağustos ayında açıklanır.

A-Level programları Cambridge ve Oxford üniversiteleri de dahil olmak üzere tüm İngiliz üniversiteleri tarafından tanınmaktadır. Ayrıca ABD, Avustralya ve dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelere giriş aşamasında da geçerliliği bulunmaktadır.

 

FOUNDATION


İngiltere yüksek öğrenim sisteminde lisans eğitimi 3 yıldır. Uluslararası öğrencilerden ise 1 yıl süren Foundation (hazırlık) programı okumaları istenmektedir. Foundation programı İngilizce eğitimi vermenin yanısıra öğrenciyi lisans eğitiminde göreceği derslere de hazırlar. Foundation programında öğretmenlerinizden alacağınız referans mektupları ve program sonundaki not ortalamanız, dilediğiniz üniversiteye geçebilmenizde büyük önem taşımaktadır. Hazırlık programı sırasında girdiğiniz ve başarılı sonuç elde ettiğiniz derslere tekrardan girmenize gerek yoktur. Genel olarak Eylül ayında başlayan programlarına eğer İngilizce seviyeniz IELTS 5,5 seviyesinde ise Ocak ayında başlayabilir ve daha kısa sürede üniversite eğitiminize hazırlanabilirsiniz. 

Eğer İngilizce seviyeniz IELTS 6,0 seviyesinde ise ve lise not ortalamanız da iyi ise, Nisan ayında başlayan ve 3 ay süren programlarına da katılabilmeniz mümkündür. Lisans eğitiminize devam etmek istediğiniz üniversitenin bünyesindeki hazırlık programına devam edebileceğiniz gibi, çeşitli üniversitelerle anlaşma yaparak onların müfredatına uygun müfredat sunan ve öğrencilerine bu üniversitelerden birine geçebilmeyi garanti eden özel Hazırlık programlarına da devam edebilme şansınız bulunmaktadır. öğrenciler aynı üniversite içinde düzenlenen Foundation programına devam etmeleri halinde üniversite hayatı hakkında gerekli bilgileri edinirler, üniversitedeki akademik ve sosyal hayata daha kolay alışma fırsatınıyakalarlar ve adaptasyon dönemini ağır lisans dersleri değil, hazırlık programı ile geçirmişolurlar. Ancak eğer başarılı olamazlarsa, lisans programına başlayamayacakları için, o üniversitenin hazırlık programını başka bir üniversitede saydırmaları çok kolay olmayabilir. 

özel Foundation Programları ise, öğrencilerine anlaşmalı oldukları üniversitelerden birine geçişi garanti ettikleri için uluslararası öğrenciler tarafından rağbet görmektedirler. özel Foundation Programlarının bir başka avantajı da, yukarıda da belirtildiği gibi, İngilizce seviyesine göre yılda birkaç kez başlangıç tarihi olmasıdır. Foundation programı seçerken ek olarak dikkat edilmesi gereken noktalar başvuru yapılacak üniversiteler konusunda danışmanlık hizmetinin olmasıdır. Bu hizmetin tarafsız olması ve zorla bir yönlendirme yapılmaması gerekmektedir. Programa devam ettiğiniz okulun geçmiş yıllarda üniversiteye yerleştirme istatistiği de önemli bir kriterdir. Ancak bir Foundation programı her zamanşart olarak önünüze çıkmayabilir. Eğer yabancı dilde eğitim veren kaliteli bir liseden mezun olmuşsanız ve notlarınızda gayet iyiyse, direkt üniversiteye de başlayabilirsiniz. Kabulşartları üniversiteden üniversiteye değiştiğinden ve bürokrasiden öte, öğrenci ihtiyaçlarına odaklanıldığından bu şansa sahipsiniz. 
 

İNGİLTERE'DE FOUNDATION PROGRAMI SEÇENEKLERİ


İngiltere’deki üniversite hazırlık yılı (Foundation) programlarının ana hedefi eğitim sistemleriİngiliz sisteminden farklı olan ülke öğrencilerini İngiliz üniversitelerine hazırlamaktır. öğrenciler program süresinde İngilizce eğitimine ek olarak üniversitede görmek istedikleri eğitim konusuna bağlı olarak akademik dersler alırlar. Foundation programının bir yıl sürmesi ve uluslararası öğrenci yüzdesinin yüksek olması Foundation programının popüler kılmaktadır.Foundation Programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerinİngiliz üniversitelerine girmesi Foundation programı düzenleyen okullarca garanti edilmektedir. 


LİSANS PROGRAMLARI

İngiltere'de üniversite seviyesinde eğitim görmek ve sosyal yaşamınızı en iyi şekilde sürdürebilmek için belirli seviyede İngilizce bilmek gerekir. İngiltere'deki yüksek öğrenim öğrencilerin kabulü için IELTS (genelde 6,5) veya TOEFL (genelde 213) sonuçlarını temel alırlar. Bazı üniversiteler, Cambridge Proficiency in English (CPE) ve Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) sınavlarını da kabul etmektedirler.

 

 

Lisans Programlarına Kabul Şartları

  • Lise diploması ve İngiltere vb eğitim sistemindeki ülkeler için bir sene süren hazırlık programını (foundation) tamamlamış olmak. 
  • İngilizce seviyesini IELTS ya da TOEFL gibi test skorları ile beyan etmek. 
  • Başvuru yapılan okula göre değişmekle beraber 2 – 3 akademik referans mektubu 
  • Lise not döküm belgesi (Transcript) 
  • öğrencinin kendini ve kısa & uzun vadedeki hedeflerini anlatacağı Niyet Mektubu (essay) 
  • Daha önce alınmış olan başarı belgeleri, sertifika ve diplomalar, ödüller vb dokümanlar başvuru paketini güçlendirmek için eklenmelidir.

 

 

 

 

 

Her üniversite kendi son başvuru tarihini kendi belirlemektedir. Başvurular genellikle başlamak istenilen tarihten 10 ay önce başlamaktadır ve dönemin başlamasına 2 ay kala bitmektedir Lisans eğitimine başvurular öğrencilere başvurularında yarımcı olan ve başvuru sürecinin düzenli bir şekilde yürümesini sağlayan UCAS aracılığıyla yapılmaktadır. UCAS öğrenciye nasıl başarılı bir başvuru yapılacağını tavsiye eder ve eğitim kurumları hakkında en detaylı bilgiyi öğrenciye sunar. UCAS başvuruda öğrenciye altı üniversite veya kolej tercih etmesini sağlayarak öğrencinin lisans eğitimi alma şansını artırır. UCAS öğrencilere kolaylık sağlamak için lisans başvurularını artık internet üzerinden de kabul etmektedir.

üniversiteler eğitime Eylül – Ekim ayları arasında başlasa da her üniversitenin kabul için farklı şartları ve durumları olduğunu unutmamalıyız. İngiltere'de kendi ihtiyaçlarınıza ve kariyer seçeneğinize göre bir programı kapsamlı bir şekilde araştırıp belirledikten sonra, 6 ay öncesine kadar başvurmak daha sağlıklı olacaktır Bazı üniversitelerde istediğiniz bölümde yer kalmamış olabilir veya üniversitenin kabul için istediği belgeler veya şartların hazırlanmasıuzun bir süre tutabilir.

YüKSEK LİSANS


İngiltere’de yüksek lisans programının amacı öğrenciye profesyonel bir yeterlilik derecesi kazandırmaktır. 9 ayla 1 yıl arasında süren yüksek lisans programlarında öğrenci bu süreci ağırlıklı olarak ders alma şeklinde geçirir. İngiliz üniversiteleri Sosyal Bilimler (MA-Master of Arts) ve Fen Bilimleri (MSc-Master of Sciences) alanlarında yüksek lisans derecesi vermektedirler. Programlarına kabul için ileri derecede İngilizce bilgisi ve üniversite not, ders saati ve ders içeriklerinin yazılı olduğu transkript, referans mektubu (akademik ve bazıdurumlarda iş tecrübesi ya da stajla ilgili), niyet mektubu ve programlara göre iş tecrübesi istenmektedir.

İngilizce seviyesinin yeterli olduğunun kanıtı olarak IELTS'den minimum 6,5 veya TOEFL'dan minimum 80 (eski sistemle 213) elde etmelidirler, bu skorlar bazı üniversitelerde daha yüksek olarak istenebilir. Bazı üniversiteler CPE ve CAE Sınavlarında alınmışbaşarılı sonuçları da İngilizce seviyesinin yeterliliği için bir gösterge olarak kabul ederler. 

Hukuk Yüksek Lisans Programları

DOKTORA


Yüksek lisanstan bir sonraki öğrenim basamağı olan Doktora programı daha özgün, araştırmaya ve teze yönelik bir sistemdir ve ortalama olarak 3 yıl sürmektedir.

Fen bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında doktora dereceleri (Ph) vardır ve yüksek lisans diplomasına sahip olan öğrenciler doğrudan doktora programına başlayabilirler.İngiltere'de doktora eğitim müfredatı ya da öğrenim sürelerini herhangi bir merkezi düzenlemeye ya da sınırlamaya tabi değildir, okullar kendi doktora kapsamlarını kendileri oluştururlar. öğrencinin bir doktora programına kabulünde, akademik başarıları, yüksek lisans tezi, iş tecrübesi, referanslar gibi kıstaslar ön plana çıkar

3 yılda tamamlanan PhD Doktora derecesi tüm İngiltere üniversitelerinde değişik konularda mevcuttur. Spesifik bir konu seçimi veya araştırma üzerine tam detaylı bir çalışma yapılarak elde edilir. Yapılan çalışma öğrencinin altında çalıştığı akademisyenin denetiminde ve değerlendirmesindedir. Araştırma tamamlandıktan sonra öğrenci doktora tezini yazar. 

YÜKSEK ÖĞRENİME BAŞVURU İŞLEMLERİ

İngiltere’deki yüksek öğrenime başvuru işlemleri, kurumlarca bireysel olarak değerlendirmeye alınır ve her kurumun belirlediği bir başvuru tarihi vardır. Bu tarihler kurumların prospektüslerinde belirtilir, fakat genelde yüksek lisans programına başlamayı düşündüğünüz tarihten bir yıl önce başvurular başlar.


Başvurunuz kuruma ulaştıktan sonra genellikle dört hafta içinde cevap gönderilir. Başvurduğunuz programa kabulünüz iki teklif çerçevesinde gerçekleşebilir: 

Şartsız kabul: öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği incelendikten sonra, yeterli görüldükleri zaman şartsız kabule hak kazanırlar. 

Şartlı Kabul: öğrencilerin akademik ve İngilizce yeterliliği saptanamadığı durumlarda (halen eğitimini sürdürüyor olmak, İngilizce yeterlilik sınavı sonucunu henüz almamış olmak vb.) şartlı kabul verilir. 
 

İNGİLTERE’DEKİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ve YAŞAM GİDERLER


Eğitim Giderleri:
üniversitelere göre farklılık gösterse de, ortalama olarak yıllık öğretim ücreti şöyledir:
 

Lisans:
Sosyal Bilimler : 6.250 - 7.650 Pound
Fen ve Teknik Bilimler : 6.500 - 10.000 Pound
Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik : 13.000 - 17.000 Pound

 

Yüksek lisans:
Sosyal Bilimler : 6.750 - 8.200 Pound
Fen ve Teknik Bilimler : 6.500 - 10.000 Pound
Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik : 13.000 - 17.000 Pound

 

MBA : 7500-13.500 Pound (bazı okullarda 20.000 Pound'a ulaşabilir.)


Yaşam Giderleri:
Bir öğrencinin yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan meblağ ise yıllık olarak ortalama £6.000-7.000 civarındadır. Yaşam masrafları bölgelere göre farklılık gösterebilir. 

Londra : ort. 7000 - 7500 Pound
Londra dışı : ort. 6000 Pound

öğrencilerin İngiltere'deki eğitimleri karşılayacak finansal garantiye sahip olduklarınıkanıtlayan belgeleri vize başvurusu sırasında İngiliz makamlarına göstermeleri istenir. öğrenciler İngiltere'ye yalnızca full-time öğrenci olmak koşuluyla kabul edilirler. öğrenciler akademik dönem içerisinde haftada 20 saat ve tatil dönemlerinde full-time çalışarak cep harçlığı kazanabilirler.