Niçin İtalyanca Öğrenmeli?

NEDEN İTALYANCA?

İtalya küçük bir ülke olsa da İtalyanca İngilizce kadar çok kişi tarafından konuşulmuyor olsa da İtalya ve İtalyan kültürü İtalya’nın ülke büyüklüğünden çok daha fazla etkileme gücüne sahiptir. İtalya’ ya görmeye gelenler öncelikle italyaya muhteşem Roma imparatorluğundan kalan tarihi eserleri görmek, Ortaçağ ve Rönesans’tan günümüze kalan olağanüstü sanat eserlerini bulunduran müzeleri, galerileri ve kiliseleri ziyaret etmek, modern Avrupa müziği ve operasının kökenlerini keşfetmek ve Floransa, Venedik ile Roma gibi dünyanın en güzel ve popüler şehirlerindeki ortamı solumak için gelirler. Çağdaş İtalta hakkında pek sözü edilmeyen ancak çok görülmeye değer önemli ve ilgi çekici mekanları da bulunuyor.

 

 Ortalama 150 yıl önce birleşen İtalyanın tek ulus olarak ortaya koyduğu demokratik yapılanma, AB kurucularından olması, Edebiyat, Sinema, felsefe , yemek, tasarım konularında Dünyada ilk sıralara oynaması İtalya’nın ilgi çekmesi ve görülmeye değer görülmesi bakımından sıralanabilecek özelliklerinden sadece bazılarıdır. 

İtalyanca dünyanın en güzel dili olarak ortak kabul görmektedir. Rönesans kültürünün taşıyıcısı olarak İtalyanca‘nın diğer Avrupa dilleri üzerindeki o oranda büyük oldu. İtalyanca,  İtalya’da konuşulmasının yanı sıra, İsviçre’de de konuşulan dört resmi dilden birisidir. Ek olarak Amerika, Kanada, Arjantin ve Brezilya’da da yaygın bir şekilde konuşulmaktadır.

 

İTALYANCA’NIN YAPISI?                                                                  

Latin kökenli dillerden birisi olarak İtalyanca, diğer Latin kökenli dillere kıyasla Latince’ye çok daha yakındır. İtalyanca lehçeleri iletişimde sorun yaratacak kadar farklılık göstermektedir. Dante’ nin İlahi Komedya’sı, Petrarch ve Boccaccio’nun eserlerinde Tuscancy (özellikle Floransa) lehçesini kullandığı için modern edebi İtalyancada da Tuscancy lehçesi kullanılır. Bununla birlikte 19. YY sonlarından günümüze Roma lehçesi de dikkate değer bir kullanım alanı bulmuştur.

 

İTALYANCA KULLANILAN ÜLKELER 

İsviçre, Amerika, Arjantin, Brezilya, Kanada, Etiyopya, Fransa, Vatikan, Italya, Monako, San Marino, Slovenya, Somali.