UKRAYNA EKONOMİSİ

Ukrayna; Avrupa’ya yakınlığı, pazar büyüklüğü, geniş ve verimli toprakları, zengin maden ve kömür kaynakları, mevcut uluslararası kuralların daha iyi işliyor olması, orta vadede iş potansiyelinin yüksekliği, hızlı özelleştirmeler, gelişmiş sanayi altyapısı ve yetişmiş, işgücüyle büyük önem taşımaktadır.

 
50 milyon tüketici ile yabancı girişimcilere cazip yatırım imkânları sunan Ukrayna’ya yatırımların %50’sini ABD, Almanya, Rusya ve İngiltere gerçekleştirmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları toplamı 8.35 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Ülkede kişi başına düsen doğrudan yabancı yatırım miktarı ise 175 dolardır. 2004 yılında 6,6 milyar dolara ulaşmış bulunmakta ve hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. Eski SSCB ve Baltık ülkelerinin çoğu ile serbest ticaret anlaşmaları bulunan Ukrayna; 1994 yılında AB ile Ortaklık ve Yardımlaşma Anlaşması imzalayarak en çok kayırılan ülke statüsü kazanmıştır. Rusya halen Ukrayna’nın en büyük dış ticaret ortağı konumunu korumaktadır. ( dış ticaretinin üçte biri) Savunma sanayi ve alt sektörleri oldukça gelişmiş bir düzeydedir. İşgücünün 1/5' ini savunma sanayi sektörü istihdam etmektedir. Gıda ve hafif sanayi üretiminde ise yapılan yeni yatırımlarla birlikte son iki yıldır önemli artış gözlenmektedir.   
 
2006 yılı sonu itibariyle Ukrayna’nın dış ticaret hacmi 83 milyar ABD dolarıdır.

Ukrayna'nın dış ticaret hacmi 2006 sonu itibariyle 83 milyar ABD dolarıdır. Bunun 38 milyar ABD dolarını ihracat, 45 milyar ABD dolarını ise ithalat oluşturmaktadır. 

T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, 2005 yılı itibariyle Türkiye, Ukrayna'nın ihracatında 5. sırada, ithalatında 20. sırada, toplam dış ticaret hacminde ise Rusya, Almanya ve Türkmenistan’dan sonra 4ncü sırada yer almaktadır. 2006 yılında Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı 769 milyon ABD $’ı, Ukrayna’dan ithalatı ise 2,4 milyar ABD $’ı olarak gerçekleşmiştir. 
 
Türkiye ve Ukrayna’nın sahip olduğu kaynaklar ve sektörler itibariyle bakıldığında her iki ülkenin de birbirini tamamlayıcı unsurlara sahip olduğu ve Bu itibarla, ticari ve ekonomik alanlarda işbirliği için potansiyel bulunduğu görülmektedir. Aynı şekilde Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerine ulaşmada ve dünya ekonomisine entegre olmada Türkiye, Ukrayna için avantajlı bir işbirliği sahası ve ticaret ortağı konumundadır. Her iki ülkenin de KEİK’e taraf olduğu dikkate alındığında bölgesel programlarında önem kazandığı anlaşılmaktadır. Özel sektörün payının yüzde 50’leri aştığı ve gıda, ambalaj sektörleriyle ilgili olarak ciddi bir yatırım potansiyeline sahip Ukrayna, yanı başımızda bulunması sebebiyle birçok ihracat kolaylıkları içermektedir. 
 
Ukrayna’nın İhracatı 
Demir-çelik ve bunlardan mamul eşya, alüminyum, alüminyum eşya, mineral yakıtlar ve yağlar, yağlı tohum ve meyveler, amonyak, nükleer reaktör, hububat, anorganik kimyasallar, metal cevherleri, gübreler, ağaç ve ahşap eşya, ham postlar ve deriler, cam ve sentetik suni filementlerdir.   
 
Ukrayna’nın İthalatı 
Petrol ve doğalgaz, elektrikli makine ve teçhizatlar, ilaçlar, taşıtlar ve yedek parçaları, tütün ve mamulleri, manyezit, manganez, plastikten mamul eşya, mensucat, tıbbi alet ve cihazlar, seramik karolar, ambalaj malzemeleri, elektrik aksamı tuvalet kâğıdı, temizlik ürünleri, sebze-meyve, çay, eczacılık ürünleri,  boyalar, kozmetik ürünleri, pamuk, mobilya, ayakkabı ve hazır giyim eşyası

TÜRKİYE-UKRAYNA TİCARİ İLİŞKİLER

Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı ürünler: Plastik eşyalar, Dokumacılık, elektrikli makina ve cihazlar, gıda ve kimya sanayi mamulleri, deri-kösele mamulleri, inşaat ve otomotiv yan sanayi, ayakkabı ve tekstil yan sanayi, tekstil ürünleri, kozmetik ve temizlik ürünleri, tütün ve mamulleri, makine ve aksamları, motorlu kara taşıtları.       

Ukrayna’nın Türkiye’ye sattığı ürünler: Demir, çelik, organik ve inorganik kimyasallar, ağaç ve ahşap eşya, canlı hayvan, yağlı tohum ve meyveler, mineral yakıtlar, dokumacılık mamulleri. 

 Ticari Anlaşma ve protokoller: Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (1992-Ankara), Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması1996-Ankara), Yatırımların Teşvik ve Korunması Anlaşması(1996-Ankara), Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması(1996-  Ankara), Gümrük İşbirliği Anlaşması(1996-Ankara), Karma Ekonomik Komisyon I. Dönem Protokolü(1996)